Почувствувајте ја тајната на совршеното прилепување.

Наградниот натпревар е завршен.


BLACK CHILI СОЕДИНЕНИЕ НА ГУМАТАТајната е во тоа како го мешате.

Како го подобрувате зафатот на гумата без да влијаете на други квалитети, како што се километражата и отпорот на тркалање? Одговорот од нашите инженери: Black Chili Compound. Оваа специјална мешавина за гуми гарантира подобар зафат и кратки растојанија на сопирање, и на влажни и суви патишта.


Дел од најсовремената технологија

Black Chili е специјално развиена технологија на мешавина за гуми, каде што составувачот на шарите содржи иновативен вид јаглерод од тркачки квалитет. Овој тип обезбедува брзо загревање на гумата и поголема стабилност.

Полимерите во мешавината Black Chili се засилени со наночестички за исклучително висока флексибилност. На овој начин, има повеќе точки на контакт со површината на патот, со што се подобрува зафатот и се зголемува стабилноста. Специјалните смоли овозможуваат оптимално држење на профилните блокови, што резултира со пократко растојание на сопирање.